lunes. 24.06.2024

El PSdeG-PSOE reclamará a la Xunta de Galicia e a la Diputación de Ourense la mejora de los servicios y equipos de dependencia, así como los de aquellos que trabajan en los municipios de la provincia. Mediante una iniciativa que se debatirá en el pleno de febrero de la institución provincial, los socialistas exigen "incrementar os equipos de valoración, así como os equipos dos servizos sociais comunitarios, permitindo incrementar o número de solicitudes ás axudas para a dependencia", ya que Galicia es la comunidad autónoma que "menor número de solicitudes rexistra".

También piden a la Diputación que "financie, ou alomenos cofinancie, a constitución de equipos multidisciplinares de intervención psicosocial nos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia, para atender as demandas e necesidades psicolóxicas e sociais da poboación de máis idade”.

Desde el PSOE vienen denunciando que el PP está a “facer caixa” cun servizo básico como a dependencia, xa que “Galicia é unha das autonomías que máis fondos recibe do Estado neste ámbito, pero a que menos inviste. La “pésima xestión” y los  “tesoirazos” en los presupuestos, dicen los socialistas, están provocando “importantes deficiencias”, ya que las personas tienen que esperar una media de un año para resolver su solicitud, duplicando el plazo marcado por la legislación, “a pesar de que a Xunta ten agochadas preto de 10.000 solicitudes que non figuran nos rexistros oficiais”, matizan.

El grupo provincial resalta que esta situación resulta “máis grave e preocupante” en el caso de Ourense en relación al resto de provincias, porque “temos unha poboación con maior índice de envellecemento e, polo tanto, maior porcentaxe de persoas dependentes ou con necesidades especiais neste ámbito”. Sobre esto, denuncian que el “proceder do PP supón unha falta de dilixencia e de sensibilidade coa veciñanza de maior vulnerabilidade”, polo que “se eles non o fan, seremos nós quen trataremos de emendar o problema”.

No Partido Popular deben abrir os ollos ante á presión duns datos preocupantes” y aceptar queurxe” incrementar el personal de los equipos de valoración, porque a xente segue a esperar por dereitos que teñen recoñecidos, pero que non se poden facer efectivos pola inoperancia e a desidia das administracións xestionadas polos conservadores”, aseveran.

Equipos multidisciplinares de intervención psicosocial en los municipios

El grupo do PSdeG-PSOE también reclamará a la Diputación que apoye a los concellos en la prestación de los servicios sociales, ya que es la administración pública ourensana con mayor capacidad económica y de gestión, frente a otras entidades locales “esquilmadas de recursos”. Por esto reclamarán al pleno que el Goberno provincial de Manuel Baltar favorezca la constitución de equipos multidisciplinares de intervención psicosocial en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Es decir, todos menos la capital.

"Desde hai tempo estamos a observar unha deterioración na calidade da atención e na dotación de recursos que dificultan o benestar das persoas e das súas familias tamén neste ámbito", resaltan los socialistas, dado que los cocientes de profesionales por usuario son insuficientes, lo que impide ofrecer una atención individualizada de calidad. “A complexidade das necesidades destas persoas esixe unha formación específica e cualificada no ámbito asistencial”, aseguran, por lo que reclaman que “o respecto á súa dignidade, autonomía e intimidade debe ser unha prioridade administrativay esto pasa por ofrecer “desde a Xunta e a Deputación de Ourense os medios suficientes”.

El PSdeG de Ourense exige mejoras en los servicios y equipos de dependencia y atención...
Entrando en la página solicitada Saltar publicidad