lunes. 27.05.2024

Cultura

VÍDEO 🐺 FESQ22 - O primeiro recordo da Festa

Despois de dúas décadas de Festa do Esquecemento, as lembranzas xúntanse, mais sempre fican primeiros recordos. No caso dos nosos primeiros protagonistas do FESQ22, esas lembranzas están ligadas á infancia. Iván, Cochi e María eran cativas cando comezou a se celebrar o Esquecemento. Estes son os seus primeiros recordos.
VÍDEO 🐺 FESQ22 - O primeiro recordo da Festa